Zmiany w organizacji ruchu

W związku z organizacją 12. Biegu Fabrykanta w godzinach 15:00 – 20:30 wyłączona z ruchu drogowego zostanie ulica Tymienieckiego, a od 17:30 następujące ulice: Magazynowa, Fabryczna, Księży Młyn, Targowa, Tylna, Plac Zwycięstwa, Kilińskiego oraz park Źródliska. Zmianom ulegną również trasy autobusów i tramwajów – szczegóły dostępne są na stronie w zakładce: Zmiana organizacji ruchu