Cele imprezy:

 • Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych dla dzieci w Łodzi i województwie łódzkim.

 • Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia całe rodziny.

 • Uatrakcyjnienie oferty imprez sportowych dla dzieci w Łodzi i województwie łódzkim.

Organizator:

 • Stowarzyszenie Bądź Aktywny

Kategorie:

Biegi rozegrane zostaną na dystansach:

  • ~250 m – bieg „małego Fabrykanta” 2020 – 2022

  • ~250 m – bieg „małego Fabrykanta” 2018 – 2019

  • ~500 m – bieg „małego Fabrykanta” 2015 – 2017

  • ~1000 m – bieg dziecięcy roczniki 2012 – 2014

  • ~2000 m – bieg dziecięcy roczniki 2009 – 2011

Zasady uczestnictwa:

 • Zgłoszenia do biegów dziecięcych odbywać się będą poprzez stronę www.biegfabrykanta.pl do wyczerpania limitu 250 zawodników (50 zawodników w każdej kategorii wiekowej).

 • Rodzic zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu.

 • Zgłoszenia do biegów dziecięcych zostaną uruchomione w dniu 1 czerwca 2024 roku
  o godzinie 18:00 i będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu
  www.zapisy.inessport.pl

 • Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.biegfabrykanta.pl upływa w dniu 18 sierpnia 2024 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

 • Przyporządkowanie dziecka do odpowiedniej kategorii wiekowej następuje automatycznie, w związku z tym rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o prawidłowe podawanie daty urodzenia dziecka, która będzie weryfikowana w biurze zawodów.

 • W biegach dziecięcych pobierana będzie opłata startowa w wysokości 35,00 zł.

 • Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24.

 • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy dokonać opłaty startowej.

 • Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

 • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

 • Za dziecko zgłoszone uważa się dziecko, za które rodzic/opiekun prawny wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty startowej.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych
  i pocztowych.

 • Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.

 • Do ustalenia miejsc na mecie wykorzystany zostanie elektroniczny pomiar czasu – każdy uczestnik otrzyma numer startowy z chipem, który bezwzględnie musi być zamieszczony
  z przodu na klatce piersiowej dziecka.
  W przypadku umieszczenia numeru startowego w innym miejscu, bądź jego zasłonięcia, jakiekolwiek uwagi do wyników będą od razu odrzucane.

 • Wszystkie dzieci, które ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz owocowy poczęstunek na mecie, a za zajęcie miejsca 1 – 3 w poszczególnych kategoriach, z podziałem na dziewczynki i chłopców, otrzymają pamiątkowe „statuetki” i upominki.

 • Odbiór numerów startowych dla dzieci będzie możliwy w dniu 30 sierpnia 2024 r. 17:00 – 20:00 oraz w dniu 31 sierpnia 2024 w godzinach 13:00 – 14:30.

 • Każdy rodzic/opiekun w celu odbioru numeru startowego dziecka będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed zawodami. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową.

 • Biegi dziecięce rozpoczną się punktualnie o godzinie 15:00. Start i meta wyznaczone zostaną na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego 22/24.

 • Godziny startów poszczególnych grup:

  • 15:00 – bieg „Małego Fabrykanta” 2020 – 2022

  • 15:15 – bieg „Małego Fabrykanta” 2018 – 2019

  • 15:30 – bieg dziecięcy roczniki 2015 – 2017

  • 15:50 – bieg dziecięcy roczniki 2012 – 2014 ( I okrążenie)

  • 15:50 – bieg dziecięcy roczniki 2009 – 2011 (II okrążenia)

 • W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) oraz podczas biegu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.

 • W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) należy posiadać dokument potwierdzający wiek dziecka (dowód, legitymację szkolną lub książeczkę zdrowia dziecka).

 • Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.

 • Biegi Małego Fabrykanta są realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

 • Informacja dodatkowa: Organizatorzy przygotowani są na uczestnictwo 250 dzieci.

 • Niniejszy regulamin stanowi jedynie załącznik do regulaminu biegu głównego, który jest obowiązujący dla wszystkich startujących w 13. Biegu Fabrykanta.

 • Biegi dla dzieci nie upoważniają do ubiegania się o nagrody za osiągnięcia sportowe.