Regulamin Biegi Małego Fabrykanta

Cele imprezy:
 • Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych dla dzieci w Łodzi i województwie łódzkim.
 • Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia całej rodziny.
 • Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci w Łodzi i województwie łódzkim.
Organizator:
 • Stowarzyszenie Bądź Aktywny
Kategorie:

Biegi rozegrane zostaną na dystansach*:

 • ~200 m – bieg “małego Fabrykanta” 2019 – 2021 (50 miejsc)
 • ~250 m – bieg „małego Fabrykanta” 2018 – 2017 (50 miejsc)
 • ~500 m – bieg „małego Fabrykanta” 2014 – 2016 (60 miejsc)
 • ~1000 m – bieg dziecięcy roczniki 2011 – 2013 (50 miejsc)
 • ~2000 m – bieg dziecięcy roczniki 2008 – 2010 (40 miejsc)
Zasady uczestnictwa:
 • Zgłoszenia do biegów dziecięcych odbywać się będą poprzez stronę www.biegfabrykanta.pl do wyczerpania limitu 250 zawodników*.
 • Rodzic zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu.
 • Zgłoszenia do biegów dziecięcych zostaną uruchomione w dniu 1 czerwca 2023 roku o godzinie 18:00 i będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.zapisy.inessport.pl.
 • Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.biegfabrykanta.pl upływa w dniu 18 sierpnia 2023 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
 • Przyporządkowanie dziecka do odpowiedniej kategorii wiekowej następuje automatycznie, w związku z tym rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o prawidłowe podawanie daty urodzenia dziecka, która będzie weryfikowana w biurze zawodów.
 • W biegach dziecięcych pobierana będzie opłata startowa w wysokości 30,00 zł.
 • Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24.
 • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy dokonać opłaty startowej.
 • Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 • Za dziecko zgłoszone uważa się dziecko, za które rodzic/opiekun prawny wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty startowej.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 • Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
 • Do ustalenia miejsc na mecie wykorzystany zostanie elektroniczny pomiar czasu – każdy uczestnik otrzyma numer startowy z chipem, który bezwzględnie musi być zamieszczony z przodu na klatce piersiowej dziecka. W przypadku umieszczenia numeru startowego w innym miejscu, bądź jego zasłonięcia, jakiekolwiek uwagi do wyników będą od razu odrzucane.
 • Wszystkie dzieci, które ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz owocowy poczęstunek na mecie, a za zajęcie miejsca 1 – 3 w poszczególnych kategoriach, z podziałem na dziewczynki i chłopców, otrzymają pamiątkowe „statuetki” i upominki.
 • Odbiór numerów startowych dla dzieci będzie możliwy w dniu 25 sierpnia 2023 r. 17:00 – 20:00 oraz w dniu 26 sierpnia 2023 w godzinach 13:00 – 14:30.
 • Każdy rodzic/opiekun w celu odbioru numeru startowego dziecka będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed zawodami. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową.
 • Biegi dziecięce rozpoczną się punktualnie o godzinie 15:00. Start i meta wyznaczone zostaną na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego 22/24.
 • Godziny startów poszczególnych grup:
  • 15:00 – bieg „Małego Fabrykanta” (2017 – 2021)
  • 15:15 – bieg „Małego Fabrykanta” (2014 – 2026)
  • 15:30 – bieg dziecięcy roczniki 2011 – 2013
  • 15:50 – bieg dziecięcy roczniki 2008 – 2010
 • W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) oraz podczas biegu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.
 • W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) należy posiadać dokument potwierdzający wiek dziecka (dowód, legitymację szkolną lub książeczkę zdrowia dziecka).
 • Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.
 • Biegi Małego Fabrykanta są realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.
 • Informacja dodatkowa: Organizatorzy przygotowani są na uczestnictwo 200 dzieci (w każdej z kategorii 50 dzieci).
 • Niniejszy regulamin stanowi jedynie załącznik do regulaminu biegu głównego, który jest obowiązujący dla wszystkich startujących w 12. Biegu Fabrykanta.
* zmiana regulaminu z dnia 11.07. 2023r. Obowiązywać będzie od 13 lipca, start dodatkowych zapisów o godzinie 18:00