Regulamin Biegi Małego Fabrykanta

Dodano: 04.02.2018

Cele imprezy:

 • Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych dla dzieci w Łodzi i województwie łódzkim.

 • Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia całe rodziny.

 • Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci w Łodzi i województwie łódzkim.

Organizator:

 • Stowarzyszenie Bądź Aktywny

Kategorie:

Biegi rozegrane zostaną na dystansach:

  • ~250 m – bieg „małego Fabrykanta” (2015 – 2018)

  • ~500 m – bieg „małego Fabrykanta” (2012 – 2014)

  • ~1000 m – bieg dziecięcy roczniki 2009 – 2011

  • ~2000 m – bieg dziecięcy roczniki 2006 – 2008

Zasady uczestnictwa:

 • Zgłoszenia do biegów dziecięcych odbywać się będą poprzez stronę www.biegfabrykanta.pl do wyczerpania limitu 200 zawodników.

 • Rodzic zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu.

 • Zgłoszenia do biegów dziecięcych zostaną uruchomione w dniu 1 lipca 2021 roku
  o godzinie 20:00 i będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu
  www.zapisy.inessport.pl

 • Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.biegfabrykanta.pl upływa w dniu 19 sierpnia 2021 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

 • Przyporządkowanie dziecka do odpowiedniej kategorii wiekowej następuje automatycznie, w związku z tym rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o prawidłowe podawanie daty urodzenia dziecka, która będzie weryfikowana w biurze zawodów.

 • W biegach dziecięcych pobierana będzie opłata startowa w wysokości 25 zł.

 • Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.

 • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej.

 • Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

 • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

 • Za dziecko zgłoszone uważa się dziecko, za które rodzic/opiekun prawny wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty startowej.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych
  i pocztowych.

 • Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.

 • Do ustalenia miejsc na mecie wykorzystany zostanie elektroniczny pomiar czasu – każdy uczestnik otrzyma numer startowy z chipem, który bezwzględnie musi być zamieszczony
  z przodu na klatce piersiowej dziecka.
  W innym przypadku jakiekolwiek uwagi do wyników będą od razu odrzucane.

 • Wszystkie dzieci, które ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz owocowy poczęstunek na mecie, a za zajęcie miejsca 1 – 3 w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe „statuetki” i upominki.

 • Odbiór numerów startowych dla dzieci będzie możliwy w dniu 27 sierpnia 2021 r. 17:00 - 20:00 oraz w dniu 28 sierpnia 2021 w godzinach 13:00 – 14:30.

 • Każdy rodzic/opiekun udający się do biura zawodów winien zakryć usta i nos maseczką. Brak zastosowania się do tego zapisu będzie jednoznaczny z brakiem wydania numeru startowego dla dziecka.

 • W strefach zawodów organizator może sprawdzać temperaturę ciała uczestnikom.

 • Każdy rodzic/opiekun w celu odbioru numeru startowego dziecka będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed zawodami. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową.

 • Biegi dziecięce rozpoczną się punktualnie o godzinie 15:00. Start i meta wyznaczone zostaną na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego 22/24.

 • Godziny startów poszczególnych grup:

  • 15:00 – bieg „Małego Fabrykanta” (2015 – 2018)

  • 15:15 – bieg „Małego Fabrykanta” (2012 – 2014)

  • 15:30 – bieg dziecięcy roczniki 2009 – 2011

  • 15:50 – bieg dziecięcy roczniki 2006 – 2008

 • W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) oraz podczas biegu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.

 • W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) należy posiadać dokument potwierdzający wiek dziecka (dowód, legitymację szkolną lub książeczkę zdrowia dziecka).

 • Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.

 • Bieg odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących na dzień biegu obostrzeń wynikających z Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 • Informacja dodatkowa: Organizatorzy przygotowani są na uczestnictwo 200 dzieci.

 • Niniejszy regulamin stanowi jedynie załącznik do regulaminu biegu głównego, który jest obowiązujący dla wszystkich startujących w 10. Biegu Fabrykanta.

Regulamin - Biegi Dzieci

Partner główny:

Partnerzy:

Partnerzy techniczni:

Partnerzy medialni:

Organizator: