Biegi Małego Fabrykanta – profilaktyka

Biegi Małego Fabrykanta zostały dofinansowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 – Łódź Sportowa – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

Mamy nadzieję, że propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację biegów dla dzieci przyczyni się do uświadamiania ich, że taka forma spędzania czasu jest ciekawa i daje dużo pozytywnych emocji i nie potrzeba do tego żadnych używek – mówi Bartłomiej Sobecki organizator zawodów, dodając w ramach działań dzień przez zawodami  w godzinach pracy biura zawodów odbędzie się  prelekcja “Nie piję alkoholu – biegam” .