You are here: Home » Zmiana organizacji ruchu

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 25 sierpnia 2018 roku odbędzie się „8. Bieg Fabrykanta” na dystansie 10 km. W związku z powyższym w godzinach 15:30 – 20:30 wyłączone z ruchu drogowego zostanie ulica Tymienieckiego. Natomiast od 17:30 ulice Magazynowa, Fabryczna, Targowa, Kilińskiego, Al. Piłsudskiego oraz Przędzalniana.

Trasa biegu:

Bieg rozpocznie się o godz. 18:30 w dniu 25 sierpnia 2018 r. Na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej następnie zawodnicy pobiegną: w lewo w ul. Tymienieckiego, w lewo w ul. Magazynową, w lewo w ul. Fabryczną, w lewo w ul. Targową, w prawo w ul. Kilińskiego (pas w kier. Piłsudskiego) w prawo w ul. Fabryczną, w lewo w ul. Targową, w prawo w al. Piłsudskiego (prawy pas ruchu w kier. wschodnim), w prawo w ul. Przędzalnianą, w prawo w ul. Tymienieckiego, w prawo na teren ŁSSE.
Limit czasowy dla biegaczy to 90 minut.

Organizacja ruchu komunikacji miejskiej

Na czas trwania Biegu Fabrykanta w dniu 25 sierpnia 2018 r. w godzinach 15:00 – 20:30 ulegnie zmianie trasa autobusów linii 55, natomiast w godzinach 17:30 – 20:30 ulegną zmianie trasy tramwajów linii 1 i 5 oraz autobusów linii 77:
linia 1 STRYKOWSKA – Strykowska, Wojska Polskiego, Franciszkańska, Kilińskiego, Piłsudskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Żwirki, Piotrkowska, Przybyszewskiego, Kilińskiego – DWORZEC ŁÓDŹ CHOJNY
linia 5 DWORZEC ŁÓDŹ ŻABIENIEC – Limanowskiego, Zgierska, Wojska Polskiego, Franciszkańska, Kilińskiego, Piłsudskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Żwirki, Piotrkowska, plac Niepodległości, Rzgowska – KURCZAKI Zmiana trasy obowiązuje w obu kierunkach
linia 55 KUSOCIŃSKIEGO – Kusocińskiego, Retkińska, Maratońska, Waltera-Janke, Obywatelska, Politechniki, Radwańska, Brzeźna, Sienkiewicza, Tymienieckiego, Kilińskiego, Przybyszewszkiego, Tatrzańska, Felińskiego, Gojawiczyńskiej, Dąbrowskiego – DW. ŁÓDŹ DĄBROWA JANÓW – Hetmańska, Zakładowa, Olechowska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Kilińskiego, Tymienieckiego, Sienkiewicza, Brzeźna,Radwańska, Politechniki, Obywatelska – OBYWATELSKA
linia 77 STARE ROKICIE – św. Franciszka, Zenitowa, Pustynna, Nowe Sady, Obywatelska, Jana Pawła II, Parkowa, Inżynierska, Radwańska, Brzeźna, Sienkiewicza, Wigury, Kilińskiego, Piłsudskiego, Przędzalniana –WYDAWNICZA |WYDAWNICZA – Tuwima, Kilińskiego, Abramowskiego, Sienkiewicza, Brzeźna, Radwańska, Politechniki, Inżynierska, Wołowa, Proletariacka, Wróblewskiego, Jana Pawła II, Obywatelska, Nowe Sady, Pustynna, Zenitowa, św. Franciszka, Leszczowa, Pabianicka, Prądzyńskiego, Czahary – STARE ROKICIE
Autobusy będą zatrzymywały się na istniejących przystankach autobusowych i tramwajowych zlokalizowanych wzdłuż zmienionych tras.

Plan zmiany organizacji ruchu:

Bez tytułu