You are here: Home » Regulamin MP Kobiet

Regulamin MP Kobiet

7. Bieg Fabrykanta

Mistrzostwa Polski Kobiet na 10 KM

1. Organizator:

 • Klub Sportowy ALASKA Łódź
 • inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka

2. Partner:

 • Polski Związek Lekkiej Atletyki

3. Termin i miejsce:

 • Bieg odbędzie się w sobotę 26 sierpnia 2017 roku.
 • Start Biegu Fabrykanta nastąpi o godzinie 18:30 na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego 22/24.

4. Prawo uczestnictwa:

 • niniejszy regulamin stanowi jedynie załącznik do regulaminu biegu, który jest obowiązujący dla wszystkich startujących w Mistrzostwach Polski. Regulamin jest dostępny na stronie www.biegfabrykanta.pl mają zawodniczki z licencją wydaną przez PZLA i opłaconą na rok 2017, posiadające obywatelstwo RP, będące członkami klubu posiadającego aktualną na rok 2017 licencje PZLA i spełniający wymogi wymienione w §1 przepisów udziału w zawodach PZLA.

5. Zgłoszenia:

 • obowiązuje wyłącznie elektroniczny system zgłoszeń PZLA. System zgłoszeń otwarty jest wyłącznie do godziny 24.00 w dniu 21 sierpnia 2017 r. Do Mistrzostw Polski mogą być zgłaszane tylko zawodniczki spełniające wymogi określone w p.4 niniejszego regulaminu.
 • wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Biegu tylko i wyłącznie w dniu imprezy. Podczas weryfikacji muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem. Uczestnicy MP przedstawiają badanie lekarskie oraz kopię licencji Klubu.
 • podczas weryfikacji każdy zawodnik musi złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań lekarskich i starcie w Biegu na własną odpowiedzialność.

6. Opłata startowa:

 • zgodnie z regulaminem PZLA z opłat startowych zwolnieni są uprawnieni zawodnicy, których zgłoszenia zostały przesłane w/w terminie.

7. Nagrody:

 • za zajęcie miejsca I – III zawodniczki otrzymują medale, pamiątkowe statuetki oraz nagrody finansowe – wysokość nagród zostanie podana w komunikacie organizatora na 30 dni przed imprezą.

8. Postanowienie końcowe:

 • niniejszy regulamin stanowi jedynie załącznik do regulaminu biegu, który jest obowiązujący dla wszystkich startujących w Mistrzostwach Polski. Regulamin jest dostępny na stronie www.biegfabrykanta.pl

Dyrektor 7. Biegu Fabrykanta – Bartłomiej Sobecki

Email: bartek@inessport.pl

Tel: 608 618 583