Regulamin Biegi Małego Fabrykanta

Dodano: 04.02.2018

Cele imprezy:

 • Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych dla dzieci.

 • Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia dzieci i młodzieży.

Organizator:

 • Stowarzyszenie Bądź Aktywny

Termin :

 • Każde zgłoszone dziecko może ukończyć Wirtualny Bieg Małego Fabrykanta w terminie 21 sierpnia 2020 roku – start o 18:00, koniec rywalizacji przypada na 30 sierpnia 2020 r. - godzina 20:00, z uwzględnieniem obowiązujących zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

 • Uczestników startujących w imprezie nie obowiązuje limit czasu.

Kategorie:

 • W Wirtualnym Biegu Małego Fabrykanta mogą wziąć udział uczestnicy urodzeni w roku 2005 i młodsi.

 • Dla dzieci z roczników 2019 – 2009 bieg ma być formą aktywnej zabawy wraz z opiekunami, nie będzie prowadzona klasyfikacja, ale wszystkie dzieci, których opiekunowie podeślą nam zdjęcia z zabawy zostaną umieszczone w zestawieniu finiszerów, otrzymają pamiątkowe medale oraz wezmą udział w konkursie.

 • Dzieci z roczników 2008 – 2005, podobnie jak w biegu głównym, muszą przebiec dystans wskazany poniżej oraz przesłać na adres wyniki@inessport.pl ślad z pokonaniem trasy biegu – szczegółowy opis w regulaminie Wirtualnego Biegu Fabrykanta [sprawdź].

1000 m – bieg dziecięcy roczniki 2008 – 2007

2000 m – bieg dziecięcy roczniki 2006 – 2005

 • Wynik należy przesłać najpóźniej do 31.08.2020 do godz. 24:00

Zasady uczestnictwa:

 • Zgłoszenia do biegów dziecięcych odbywać się będą poprzez stronę www.biegfabrykanta.pl od 1 czerwca od godziny 20:00.

 • Rodzic zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu.

 • Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.biegfabrykanta.pl upływa w dniu 30 sierpnia 2020 roku

 • Przyporządkowanie dziecka do odpowiedniej kategorii wiekowej następuje automatycznie, w związku z tym rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o prawidłowe podawanie daty urodzenia dziecka.

 • W biegach dziecięcych pobierana będzie opłata startowa w wysokości 24,99 zł.

 • Zgłaszając dzieci do Wirtualnego Biegu Małego Fabrykanta wspieracie Stowarzyszenie Bądź Aktywny oraz naszych lokalnych partnerów! Liczymy, że pomoże to nam i naszym podwykonawcom przetrwać ciężki czas i wrócić do organizacji tradycyjnych biegów, bez których wszyscy nie wyobrażamy sobie przyszłości! Dzięki, że jesteście z nami!

 • Podczas rejestracji będzie można dokonać zakupu pamiątkowej koszulki oraz kubka, pełna oferta naszych gadżetów znajduje się w zakładce sklep na stronie www.biegfabrykanta.pl

 • Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.

 • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej.

 • Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

 • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

 • Za dziecko zgłoszone uważa się dziecko, za które rodzic/opiekun prawny wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty startowej

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

 • Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.

 • Wszystkie dzieci, które ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz upominek od partnera zawodów firmy „SuperWiola”.

 • Sposób doręczenia pakietu należy wybrać przy dokonywaniu rejestracji.

 • Bezpłatnie pakiety będzie można odebrać w Łodzi w sklepie Trucht. Szczegółowa informacje o terminie odbioru osobistego zostanie podana w osobnym komunikacie na stronie biegu.

 • Pakiety będą wysyłane kurierem w terminie od 7 do 21 dni od daty zakończenia rywalizacji w Wirtualnym Biegu Małego Fabrykanta. Pakiety będę wysyłane za dodatkową opłatą pocztową, na adres podany przez rodzica/opiekuna prawnego w systemie zgłoszeniowym.

 • Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.

 • Niniejszy regulamin stanowi jedynie załącznik do regulaminu biegu, który jest obowiązujący dla wszystkich startujących w Wirtualnym Biegu Fabrykanta.

Regulamin - Biegi Dzieci

Partnerzy lokalni:

Partnerzy biegów dla dzieci:

Partnerzy medialni:

Organizator: