Zmiany w organizacji ruchu

Dodano: 19.08.2019

Bieg rozpocznie się o godz. 18:30 w dniu 24 sierpnia 2019r. Na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej następnie zawodnicy pobiegną: w lewo w ul. Tymienieckiego, w lewo w ul. Magazynową, w lewo w ul. Frabryczną, w lewo w ul. Targową, w prawo w ul. Kilińskiego (pas w kier. Piłsudskiego) w prawo w ul. Fabryczną, w lewo w ul. Targową, w prawo w al. Piłsudskiego (prawy pas ruchu w kier. wschodnim), w prawo w ul. Przędzalnianą, w prawo w ul. Tymienieckiego, w prawo na teren ŁSSE.
 

Organizacja Ruchu Drogowego

Partnerzy lokalni:

Partnerzy biegów dla dzieci:

Partnerzy medialni:

Organizator: