You are here: Home » Regulamin Bieg Małego Fabrykanta 2018

Regulamin Bieg Małego Fabrykanta 2018

Cele imprezy:

 • Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych dla dzieci w Łodzi.

 • Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia dzieci.

 • Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci w Łodzi.

Organizator:

 • KS ALASKA Łódź

 • Stowarzyszenie Bądź Aktywny

 • inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka.

Kategorie:

 • Biegi rozegrane zostaną na dystansach:

  • ~200 m – bieg „małego Fabrykanta” (2017 – 2015)

  • ~200 m – bieg „małego Fabrykanta” (2014 – 2012)

  • ~400 m – bieg „małego Fabrykanta” (2011 – 2009)

  • ~800 m – bieg dziecięcy roczniki 2008 – 2006

  • ~1600 m – bieg dziecięcy roczniki 2005 – 2003

Zasady uczestnictwa:

 • Zgłoszenia do biegów dziecięcych odbywać się będą poprzez stronę www.biegfabrykanta.pl do wyczerpania limitu 200 zawodników – 40 osób na każdą kategorię wiekową.

 • Rodzic zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu.

 • Zgłoszenia do biegów dziecięcych zostaną uruchomione w dniu 1 czerwca 2018 roku o godzinie 18:00 i będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.zapisy.inessport.pl

 • Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.biegfabrykanta.pl upływa w dniu 21 sierpnia 2018 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

 • Przyporządkowanie dziecka do odpowiedniej kategorii wiekowej następuje automatycznie, w związku z tym rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o prawidłowe podawanie daty urodzenia dziecka, która będzie weryfikowana w biurze zawodów.

 • W biegach dziecięcych pobierana będzie opłata startowa w wysokości 15 zł za pakiet podstawowy. Istniej możliwość dokupienia pamiątkowej koszulki technicznej za 25 zł.

 • Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.

 • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej.

 • Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

 • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

 • Za dziecko zgłoszone uważa się dziecko, za które rodzic/opiekun prawny wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty startowej

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

 • Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.

 • Do ustalenia miejsc na mecie wykorzystany zostanie elektroniczny pomiar czasu – każdy uczestnik otrzyma numer startowy z chipem, który bezwzględnie musi być zamieszczony z przodu na klatce piersiowej dziecka. W innym przypadku jakiekolwiek uwagi do wyników będą od razu odrzucane.

 • Wszystkie dzieci, które ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale, a za zajęcie miejsca 1 – 3 w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe statuetki oraz upominki od partnerów biegu.

 • Odbiór numerów startowych dla dzieci będzie możliwy w dniu 24 sierpnia 2018 r. w godzinach pracy biura zawodów oraz w dniu 25 sierpnia 2018 r. w godzinach 13:00 – 14:45.

 • Biegi dziecięce rozpoczną się punktualnie o godzinie 15:30. Start i meta wyznaczone zostaną na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego 22/24

 • W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) oraz podczas biegu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.

 • W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) należy posiadać dokument potwierdzający wiek dziecka (dowód, legitymację szkolną lub książeczkę zdrowia dziecka).

 • Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.

 • Informacja dodatkowa: Organizatorzy przygotowani są na uczestnictwo 200 dzieci (40 w każdym z biegów)

 • Niniejszy regulamin stanowi jedynie załącznik do regulaminu biegu, który jest obowiązujący dla wszystkich startujących w 8. Biegu Fabrykanta.