You are here: Home » Regulamin Bieg Małego Fabrykanta 2017

Regulamin Bieg Małego Fabrykanta 2017

7. Bieg Fabrykanta

Regulamin biegów „Małego Fabrykanta”

Cele imprezy:

 • Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych dla dzieci w Łodzi.

 • Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia dzieci.

 • Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci w Łodzi.

Organizator:

 • KS ALASKA Łódź

 • inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka.

Kategorie:

 1. Biegi rozegrane zostaną na dystansach:

   • ~200 m – bieg „małego Fabrykanta” (2016 – 2014)

   • ~200 m – bieg „małego Fabrykanta” (2013 – 2011)

   • ~400 m – bieg „małego Fabrykanta” (2010 – 2008)

   • ~800 m – bieg dziecięcy roczniki 2007 – 2005

   • ~1600 m – bieg dziecięcy roczniki 2004 – 2002

Zasady uczestnictwa:

 1. Zgłoszenia do biegów dziecięcych odbywać się będą poprzez stronę www.biegfabrykanta.pl do wyczerpania limitu 200 zawodników – 40 osób na każdą kategorię wiekową.

  1. Rodzic zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu.

  2. Zgłoszenia do biegów dziecięcych zostaną uruchomione w dniu 26 lipca 2017 roku o godzinie 20:00 i będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.zapisy.inessport.pl

  3. Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.biegfabrykanta.pl upływa w dniu 22 sierpnia 2017 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

  4. Dzieci zgłaszać można tylko i wyłącznie do swoich grup wiekowych. Zgłoszenie dziecka do nieswojej grupy wiekowej, skutkować będzie usunięciem dziecka z listy startowej.

 1. W biegach dziecięcych pobierana będzie opłata startowa w wysokości 15 zł.

  1. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.

  2. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

  3. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

  4. Za dziecko zgłoszone uważa się dziecko, za które rodzic/opiekun prawny wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty startowej

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych
   i pocztowych.

  6. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.

 2. Do ustalenia miejsc na mecie wykorzystany zostanie elektroniczny pomiar czasu – każdy uczestnik otrzyma numer startowy z chipem, który bezwzględnie musi być zamieszczony
  z przodu na klatce piersiowej dziecka.

 3. Wszystkie dzieci, które ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale, a za zajęcie miejsca 1 – 3
  w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe statuetki.

 4. Odbiór numerów startowych dla dzieci będzie możliwy w dniu 26 sierpnia 2017 r. w godzinach 13:00 – 15:30.

 5. Biegi dziecięce rozpoczną się punktualnie o godzinie 16:15. Start i meta wyznaczone zostaną na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego 22/24

 6. W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) oraz podczas biegu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.

 7. Podczas weryfikacji w biurze zawodów należy posiadać dowód lub legitymację szkolną dziecka.

 8. Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.

 9. Informacja dodatkowa: Organizatorzy przygotowani są na uczestnictwo 200 dzieci (40 w każdym z biegów)

 10. Niniejszy regulamin stanowi jedynie załącznik do regulaminu biegu, który jest obowiązujący dla wszystkich startujących w 7. Biegu Fabrykanta.